In the first service held, the rulers of the city united with King Hezekiah and with the priests and Levites in seeking forgiveness for the sins of the nation. Upon the altar were placed sin offerings "to make an atonement for all Israel." "And when they had made an end of offering, the king and all that were present with him bowed themselves, and worshiped." Once more the temple courts resounded with words of praise and adoration. The songs of David and of Asaph were sung with joy, as the worshipers realized that they were being delivered from the bondage of sin and apostasy. "Hezekiah rejoiced, and all the people, that God had prepared the people: for the thing was done suddenly." Verses 24, 29, 36.


Profeter og konger kapitel 28. 163.     Fra side 333 i den engelske udgave.tilbage

Den gudfrygtige Ezekias

Under den første gudstjeneste bad kongen tillige med byens øverster, præsterne og levitterne om tilgivelse for de synder, som folket havde gjort sig skyld i. Der blev bragt veje "for at skaffe hele Israel soning". "Så snart man var færdig med brændofferet, knælede kongen og alle, der var hos ham, ned og tilbad." Nu genlød templets forgårde atter af lov og tak. De tilbedende istemte Davids og Asafs sange med glæde i bevidstheden om, at de var ved at blive befriet for syndens og frafaldets slaveri. "Ezekias og alt folket glædede sig over, hvad Gud havde beredt folket, thi det hele var sket så hurtigt." 2Krøn 29,24. 29. og 36.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.