These and other like messages revealing the willingness of God to forgive and accept those who turned to Him with full purpose of heart, had brought hope to many a fainting soul in the dark years when the temple doors remained closed; and now, as the leaders began to institute a reform, a multitude of the people, weary of the thralldom of sin, were ready to respond.


Profeter og konger kapitel 28. 163.     Fra side 334 i den engelske udgave.tilbage

Den gudfrygtige Ezekias

I de mørke år, da templets porte var lukket, fandt mangen fortvivlet sjæl trøst i disse og lignende budskaber, som udtrykte Guds villighed til at tilgive og tage imod dem, som omvendte sig til ham af et oprigtigt hjerte. Nu, da lederne gik i spidsen for reformarbejdet, var der mange blandt folket, som reagerede positivt, fordi de var trætte af syndens slaveri.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.