The visit of these messengers from the ruler of a far-away land gave Hezekiah an opportunity to extol the living God. How easy it would have been for him to tell them of God, the upholder of all created things, through whose favor his own life had been spared when all other hope had fled! What momentous transformations might have taken place had these seekers after truth from the plains of Chaldea been led to acknowledge the supreme sovereignty of the living God!


Profeter og konger kapitel 29. 168.     Fra side 344 i den engelske udgave.tilbage

Udsendingene fra Babylon

Da ambassadørerne fra det fjerne land kom, fik Ezekias en glimrende anledning til at ophøje den levende Gud. Han kunne uden mindste vanskelighed have fortalt dem om Gud, som opretholder alt det skabte, og som havde været så nådig at spare hans eget liv, da alt håb var ude. Hvilke kolossale forandringer kunne der ikke have fundet sted, hvis disse sandhedshungrende mennesker fra Kaldæas sletter var kommet til at anerkende den levende Guds overhøjhed!

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.