Whenever pride and ambition are indulged, the life is marred, for pride, feeling no need, closes the heart against the infinite blessings of Heaven. He who makes self-glorification his aim will find himself destitute of the grace of God, through whose efficiency the truest riches and the most satisfying joys are won. But he who gives all and does all for Christ will know the fulfillment of the promise, "The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it." Proverbs 10:22. With the gentle touch of grace the Saviour banishes from the soul unrest and unholy ambition, changing enmity to love and unbelief to confidence. When He speaks to the soul, saying, "Follow Me," the spell of the world's enchantment is broken. At the sound of His voice the spirit of greed and ambition flees from the heart, and men arise, emancipated, to follow Him.


Profeter og konger kapitel 3. 33.     Fra side 60 i den engelske udgave.tilbage

Velstand og stolthed

Stolthed og ærgerrighed skæmmer et menneskes liv, for den stolte føler intet behov og lukker hjertet for Himmelens velsignelser. Det menneske, der betragter det som sit mål at forherlige sig selv, er blottet for Guds nåde, og det er gennem denne nåde, at de varigste rigdomme og de mest tilfredsstillende glæder opnås. Den, der i modsætning hertil giver Kristus alt og gør alt for ham, vil erfare opfyldelsen af løftet: "Herrens velsignelse, den gør rig, slid og slæb lægger intet til." Ordsp. 10,22. Med nådens milde berøring fordriver Frelseren uro og vanhellig ærgerrighed fra sjælen og forvandler fjendskab til kærlighed og vantro til tillid. Når han siger til sjælen: "Følg mig!" brydes verdens fortryllelse. Ved lyden af hans røst forsvinder grådighedens og ærgerrighedens ånd fra hjertet, og mennesket rejser sig frigjort for at følge ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.