From a human point of view, this marriage, though contrary to the teachings of God's law, seemed to prove a blessing; for Solomon's heathen wife was converted and united with him in the worship of the true God. Furthermore, Pharaoh rendered signal service to Israel by taking Gezer, slaying "the Canaanites that dwelt in the city," and giving it "for a present unto his daughter, Solomon's wife." I Kings 9:16. This city Solomon rebuilt and thus apparently greatly strengthened his kingdom along the Mediterranean seacoast. But in forming an alliance with a heathen nation, and sealing the compact by marriage with an idolatrous princess, Solomon rashly disregarded the wise provision that God had made for maintaining the purity of His people. The hope that his Egyptian wife might be converted was but a feeble excuse for the sin.


Profeter og konger kapitel 3. 30.     Fra side 53 i den engelske udgave.tilbage

Velstand og stolthed

I menneskers øjne så dette ægteskab ud til at være til velsignelse, skønt det var i strid med Guds lovs undervisning; for Salomons hedenske hustru blev omvendt og tilbad den sande Gud sammen med kongen. Endvidere gjorde Farao Israel en stor tjeneste ved at indtage Gezer, dræbe "alle kanaanæerne, der boede i byen", og give "sin datter, Salomons hustru, den i medgift". 1Kong. 9,16. Salomo genopbyggede byen og styrkede derved tilsyneladende riget langs Middelhavskysten. Men da Salomo sluttede forbund med denne hedenske nation og beseglede pagten ved at ægte en prinsesse, som dyrkede afguder, krænkede han groft den vise lov, som Gud havde givet for at bevare sit folks renhed. Det var en dårlig undskyldning for hans synd, at hans ægyptiske hustru måske ville blive omvendt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.