Solomon flattered himself that his wisdom and the power of his example would lead his wives from idolatry to the worship of the true God, and also that the alliances thus formed would draw the nations round about into close touch with Israel. Vain hope! Solomon's mistake in regarding himself as strong enough to resist the influence of heathen associates was fatal. And fatal, too, the deception that led him to hope that notwithstanding a disregard of God's law on his part, others might be led to revere and obey its sacred precepts.


Profeter og konger kapitel 3. 30.     Fra side 54 i den engelske udgave.tilbage

Velstand og stolthed

Salomo smigrede sig med, at hans visdom og vandel ville få hans hustruer til at opgive afgudsdyrkelsen og tjene den sande Gud. Han troede også, at de forbund, han havde sluttet, ville bidrage til at bringe nabofolkene i nær berøring med Israel. Hvilket forfængeligt håb! Salomo begik en skæbnesvanger fejltagelse ved at tro, at han var stærk nok til at modstå den indflydelse, som hans hedenske omgangskreds øvede. Han blev også offer for et frygteligt bedrag, da han håbede, at andre ville blive tilskyndet til at ære og adlyde Guds hellige forskrifter, skønt han selv tilsidesatte dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.