Throughout his ministry Isaiah bore a plain testimony concerning God's purpose for the heathen. Other prophets had made mention of the divine plan, but their language was not always understood. To Isaiah it was given to make very plain to Judah the truth that among the Israel of God were to be numbered many who were not descendants of Abraham after the flesh. This teaching was not in harmony with the theology of his age, yet he fearlessly proclaimed the messages given him of God and brought hope to many a longing heart reaching out after the spiritual blessings promised to the seed of Abraham.


Profeter og konger kapitel 31. 178.     Fra side 367 i den engelske udgave.tilbage

Håb for hedningerne

Under hele sin profetgerning vidnede Esajas tydeligt om Guds plan med hedningerne. Der også andre profeter, der havde omtalt Guds plan, men folk havde ikke altid forstået det sprog, de benyttede. Esajas skulle gøre det meget klart for Juda, af Guds Israel ville komme til at indbefatte mange mennesker, som ikke var Abrahams kødelige efterkommere. Denne lære stemte ikke med hans samtids teologi, men han forkyndte alligevel uden frygt det budskab, som Gud havde givet ham, og bragte håb til mangt et længselsfuldt hjerte, som higede efter de åndelige velsignelser, som var lovet Abrahams efterkommere.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.