"The sons of the stranger, that join themselves to the Lord, to serve Him, and to love the name of the Lord, to be His servants, everyone that keepeth the Sabbath from polluting it, and taketh hold of My covenant; even them will I bring to My holy mountain, and make them joyful in My house of prayer: their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon Mine altar; for Mine house shall be called an house of prayer for all people. The Lord God which gathereth the outcasts of Israel saith, Yet will 373 I gather others to Him, beside those that are gathered unto Him." Verses 6-8.


Profeter og konger kapitel 31. 180.     Fra side 372 i den engelske udgave.tilbage

Håb for hedningerne

"De fremmede, som slutter sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn, for at være hans tjenere, alle, som helligholder sabbatten og holder fast ved min pagt, vil jeg bringe til mit hellige bjerg og glæde i mit bedehus; deres brændofre og deres slagtofre bliver til behag på mit alter; thi mit hus skal kaldes et bedehus for alle folk. Det lyder fra den Herre Herren: Når jeg samler Israels bortstødte, samler jeg andre dertil, til dets egen samlede flok." 6-8. vers.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.