The prophet was permitted to look down the centuries to the time of the advent of the promised Messiah. At first he beheld only "trouble and darkness, dimness of anguish." Isaiah 8:22. Many who were longing for the light of truth were being led astray by false teachers into the bewildering mazes of philosophy and spiritism; others were placing their trust in a form of godliness, but were not bringing true holiness into the life practice. The outlook seemed hopeless; but soon the scene changed, and before the eyes of the prophet was spread a wondrous vision. He saw the Sun of Righteousness arise with healing in His wings; and, lost in admiration, he exclaimed: "The dimness shall not be such as was in her vexation, when at the first He lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations. The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined." Isaiah 9:1,2.


Profeter og konger kapitel 31. 180.     Fra side 373 i den engelske udgave.tilbage

Håb for hedningerne

Profeten fik lov at se ned gennem århundrederne til den lovede Messias komme. Til at begynde med så han kun "trængsel og mørke, knugende mulm" Es. 8,22. Mange af dem, der længtes efter sandhedens lys, blev ført ind i filosofiens og spiritismens labyrint af falske lærere. Andre stolede på, at det var tilstrækkeligt at have et skin af gudsfrygt, og levede ikke et helligt liv. Fremtidsudsigterne var dystre, men billedet skiftede hurtigt, og profeten fik et herligt syn. Han så Retfærdighedens Sol opgå med lægedom under sine vinger, og i dyb forundring udbrød han: "Men engang skal der ikke længer være mørke i det land, hvor der nu er trængsel; i fortiden bragte han skændsel over Zebulons og Naftalis land, men i fremtiden bringer han ære over vejen langs søen, landet hinsides Jordan, hedningernes kreds. Det folk, som vandrer i mørke, skal skue så stort et lys; lys stråler frem over dem, som bor i mulmets land." Es. 9,1-2.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.