Among those whose life experience had been shaped beyond recall by the fatal apostasy of Manasseh, was his own son, who came to the throne at the age of twenty-two. Of King Amon it is written: "He walked in all the way that his father walked in, and served the idols that his father served, and worshiped them: and he forsook the Lord God of his fathers" (2 Kings 21:21, 22); he "humbled not himself before the Lord, as Manasseh his father had humbled himself; but Amon trespassed more and more." The wicked king was not permitted to reign long. In the midst of his daring impiety, only two years from the time he ascended the throne, he was slain in the palace by his own servants; and "the people of the land made Josiah his son king in his stead." 2 Chronicles 33:23, 25. 384


Profeter og konger kapitel 32. 188.     Fra side 383 i den engelske udgave.tilbage

Manasse og Josias

En af dem, der havde fået et sådant knæk under Manasses katastrofale frafald, at han ikke kunne reddes, var kongens egen søn, som kom på tronen i en alder af to og tyve år. Der står om kong Amon: "Han vandrede nøje i sin faders spor og dyrkede afgudsbillederne, som hans fader havde dyrket, og tilbad dem; han forlod Herren, sine fædres Gud." 2Kong. 21,21-22. "Han ydmygede sig ikke for Herrens åsyn, som hans fader Manasse havde gjort, men Amon dyngede skyld på skyld." Den onde konge kom ikke til at regere ret længe. Kun to år efter at han var kommet på tronen, blev han dræbt på slottet af sine egne tjenere midt i sine udskejelser, og "folket fra landet ..... gjorde hans søn Josias til konge i hans sted". 2Krøn. 33,23-25.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.