With the accession of Josiah to the throne, where he was to rule for thirty-one years, those who had maintained the purity of their faith began to hope that the downward course of the kingdom was checked; for the new king, though only eight years old, feared God, and from the very beginning "he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left." 2 Kings 22:2. Born of a wicked king, beset with temptations to follow in his father's steps, and with few counselors to encourage him in the right way, Josiah nevertheless was true to the God of Israel. Warned by the errors of past generations, he chose to do right, instead of descending to the low level of sin and degradation to which his father and his grandfather had fallen. He "turned not aside to the right hand or to the left." As one who was to occupy a position of trust, he resolved to obey the instruction that had been given for the guidance of Israel's rulers, and his obedience made it possible for God to use him as a vessel unto honor.


Profeter og konger kapitel 32. 188.     Fra side 384 i den engelske udgave.tilbage

Manasse og Josias

Da Josias kom på tronen han regerede i en og tredive år håbede de, der havde bevaret troens renhed, at det nu var slut med rigets tilbagegang, for skønt den nye konge kun var otte år gammel, frygtede han Gud og gjorde lige fra begyndelsen, "hvad der var ret i Herrens øjne, og vandrede nøje i sin fader Davids spor uden at vige til højre eller venstre". 2Kong. 22,2. Skønt Josias var søn af en ond konge og var hårdt fristet til at gå i sin faders spor, og skønt han kun havde få rådgivere, som opmuntrede ham til at gøre det rette, var han tro imod Israels Gud. Han tog ved lære af fortidens fejltagelser og besluttede at gøre det rette i stedet for at kaste sig ud i den samme synd og nedværdigelse som hans fader og bedstefader. Han veg ikke "til højre eller venstre". Han skulle beklæde en ansvarsfuld stilling og besluttede at rette sig efter den vejledning, som Israels konger havde fået. Takket være hans lydighed kunne Gud bruge han som et kar til ære.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.