Profeter og konger kapitel 33. 194.     Fra side 396 i den engelske udgave.tilbage

Lovbogen findes

Kongen havde ikke været ligegyldig med afgudsdyrkelsen tidligere. "I sit ottende regeringsår, endnu ganske ung", helligede han sig fuldstændig til at tjene Gud. Fire år senere han var da tyve år gjorde han en alvorlig anstrengelse for at befri sine undersåtter fra fristelse ved at rense "Juda og Jerusalem for offerhøjene, asjerastøtterne og de udskårne og støbte billeder, I hans påsyn nedrev man baalernes altre; solstøtterne, der stod oven på dem,,huggede han om, og asjerastøtterne og de udskårne og støbte billeder lod han sønderhugge og knuse og strø ud på deres grave, som havde ofret til dem; benene af præsterne lod han brænde på deres altre. Således rensede han Juda og Jerusalem". 2Krøn. 34,3-5.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.