"I am afraid of the Jews that are fallen to the Chaldeans," the king replied, "lest they deliver me into their hand, and they mock me." But the prophet promised, "They shall not deliver thee." And he added the earnest entreaty, "Obey, I beseech thee, the voice of the Lord, which I speak unto thee: so it shall be well unto thee, and thy soul shall live." Verses 17-20.


Profeter og konger kapitel 37. 221.     Fra side 457 i den engelske udgave.tilbage

Bortførelsen til Babylon

Kongen svarede: "Jeg er ræd for de judæere, der er løbet over til kaldæerne, at kaldæerne skal overgive mig i deres hånd, og at de skal drive spot med mig." Men profeten gav ham dette løfte: "Det gør de ikke!" Derpå tilføjede han indtrængende: "Adlyd kun Herrens ord, som jeg taler til dig, så skal det gå dig vel, og du skal blive i live." 17-20. vers.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.