How did that heathen king know what the Son of God was like? The Hebrew captives filling positions of trust in Babylon had in life and character represented before him the truth. When asked for a reason of their faith, they had given it without hesitation. Plainly and simply they had presented the principles of righteousness, thus teaching those around them of the God whom they worshiped. They had told of Christ, the Redeemer to come; and in the form of the fourth in the midst of the fire the king recognized the Son of God.


Profeter og konger kapitel 41. 247.     Fra side 509 i den engelske udgave.tilbage

Den gloende ovn

Hvordan kunne denne hedenske konge vide, hvordan Guds Søn så ud? A jo, de hebraiske fanger, som beklædte ansvarsfulde stillinger i Babylon, havde i deres liv og karakter åbenbaret sandheden for ham. Når de blev bedt om at gøre rede for deres tro, svarede de altid uden tøven. De havde jævnt og stilfærdigt gjort rede for retfærdighedens principper og fortalt deres omgangskreds om den Gud, som de tjente. De havde også fortalt dem om Kristus, den ventede forløser, og nu genkendte kongen Guds Søn og var klar over, at han var den fjerde, der gik midt i ilden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.