Forgotten was the great golden image, set up with such pomp. In the presence of the living God, men feared and trembled. "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego," the humbled king was constrained to acknowledge, "who hath sent His angel, and delivered His servants that trusted in Him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God."


Profeter og konger kapitel 41. 247.     Fra side 510 i den engelske udgave.tilbage

Den gloende ovn

Nu havde man glemt det store guldbillede, som var blevet opstillet med pomp og pragt. Menneskene frygtede og skælvede i den levende Guds nærværelse. Kongen var blevet ydmyget og blev nu tvunget til at udbryde: "Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte sin engel og friede sine tjenere, som i tillid til ham overtrådte kongens bud og hengav deres legemer for at undgå at dyrke eller tilbede nogen anden gud end deres egen!"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.