God did not prevent Daniel's enemies from casting him into the lions' den; He permitted evil angels and wicked men thus far to accomplish their purpose; but it was that He might make the deliverance of His servant more marked, and the defeat of the enemies of truth and righteousness 544 more complete. "Surely the wrath of man shall praise Thee" (Psalm 76:10), the psalmist has testified. Through the courage of this one man who chose to follow right rather than policy, Satan was to be defeated, and the name of God was to be exalted and honored.


Profeter og konger kapitel 44. 263.     Fra side 543 i den engelske udgave.tilbage

Daniel i løvekulen

Gud forhindrede ikke Daniels fjender i at kaste ham i løvekulen. Han tillod, at onde engle og onde mennesker gik så vidt i deres planer, men hans hensigt med at tillade det var, at han ville gøre sin tjeners redning så meget mere iøjnefaldende og sandhedens og retfærdighedens fjenders nederlag så meget mere fuldstændigt. Satan skulle slås af marken og Guds navn ophøjes og æres, takket være det mod, som blev lagt for dagen af denne ene mand, som hellere ville gøre det rette end gå på akkord.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.