Thus the prophet boldly yet quietly and humbly declared that no earthly power has a right to interpose between the soul and God. Surrounded by idolaters, he was a faithful witness to this truth. His dauntless adherence to right was a bright light in the moral darkness of that heathen court. Daniel stands before the world today a worthy example of Christian fearlessness and fidelity.


Profeter og konger kapitel 44. 262.     Fra side 542 i den engelske udgave.tilbage

Daniel i løvekulen

På denne måde tilkendegav profeten modigt, men samtidig roligt og ydmygt, at ingen magt på jorden har ret til at stille sig imellem menneskesjælen og Gud. Midt iblandt afgudsdyrkerne vidnede han trofast om denne sandhed. Han stillede sig uforfærdet på rettens side og var derved et lysende eksempel i det moralske mørke, som omgav dette hedenske hof. Daniel er et værdigt eksempel for verden i dag på kristelig uforfærdethed og troskab.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.