In his own strength, man cannot meet the charges of the enemy. In sin-stained garments, confessing his guilt, he stands before God. But Jesus, our Advocate, presents an effectual plea in behalf of all who by repentance and faith have committed the keeping of their souls to Him. He pleads their cause, and by the mighty arguments of Calvary, vanquishes their accuser. His perfect obedience to God's law has given Him all power in heaven and in earth, and He claims from His Father mercy and reconciliation for guilty man. To the accuser of His people He declares: 587 "The Lord rebuke thee, O Satan. These are the purchase of My blood, brands plucked from the burning." And to those who rely on Him in faith, He gives the assurance, "Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with change of raiment." Zechariah 3:4.


Profeter og konger kapitel 47. 286.     Fra side 586 i den engelske udgave.tilbage

Josua og engelen

Mennesket kan ikke imødegå fjendens anklager i sin egen kraft. Det står foran Gud i sine syndbesmittede klæder og bekender sin skyld. Men Jesus, som er vor forsvarer, fremfører et effektivt argument til fordel for alle dem, der i anger og tro har overgivet deres sjæl til ham. Han fører deres sag og besejrer deres anklager ved hjælp af Golgatas uimodsigelige argumenter. Han har fået al magt i Himmelen og på jorden, fordi han var fuldkommen lydig imod Guds lov, og beder sin Fader skænke det skyldige menneske nåde og tilgivelse. Han siger til sit folks anklager: "Herren straffe dig, Satan. Disse mennesker har jeg købt med mit blod, og de er en brand, som er reddet ud af ilden." Derpå giver han dem, der stoler på ham, denne forsikring: "Se, jeg har taget din skyld fra dig, og du skal have højtidsklæder på." Zak. 3,4.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.