The Angel now declared to Joshua: "Thus saith the Lord of hosts; If thou wilt walk in My ways, and if thou wilt keep My charge, then thou shalt also judge My house, and shalt also keep My courts, and I will give thee places 585 to walk among these that stand by." Zechariah 3:7. If obedient, he should be honored as the judge, or ruler, over the temple and all its services; he should walk among attending angels, even in this life; and at last he should join the glorified throng around the throne of God.


Profeter og konger kapitel 47. 285.     Fra side 584 i den engelske udgave.tilbage

Josua og engelen

Engelen sagde nu til Josua: "Hvis du vandrer på mine veje og holder mine forskrifter, skal du både råde i mit hus og vogte mine forgårde, og jeg giver dig gang og sæde blandt dem, som står her." Zak. 3,7. Hvis han var lydig, skulle han opleve den ære at blive dommer eller øverste over templet og tempeltjenesten. Han skulle færdes imellem engle selv i dette liv og skulle til sidst slutte sig til den herliggjorte skare omkring Guds trone.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.