In rebuilding the house of the Lord, Zerubbabel had labored in the face of manifold difficulties. From the beginning, adversaries had "weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building," "and made them to cease by force and power." Ezra 4:4, 23. But the Lord had interposed in behalf of the builders, and now He spoke through His prophet to Zerubbabel, saying, "Who art thou, O great mountain? before Zerubbabel thou shalt become a plain: and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it." Zechariah 4:7.


Profeter og konger kapitel 48. 289.     Fra side 594 i den engelske udgave.tilbage

Ikke ved magt og ikke ved styrke

Zerubbabel havde været ude for mange vanskeligheder under opførelsen af Herrens hus. Lige fra begyndelsen bragte fjenderne "Judas folks hænder til at synke og skræmmede dem fra at bygge" "og tvang dem med magt til at standse arbejdet". Ezra 4,4. 23. Men Herren greb ind og hjalp tempelbyggerne, og nu lod han sin profet sige til Zerubbabel: "Hvem er du, du store bjerg? For Zerubbabel skal du blive slette! Han skal hente topstenen, mens der råbes: "Nåde, nåde være med den!" Zak. 4,7.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.