Throughout the history of God's people great mountains of difficulty, apparently insurmountable, have loomed up before those who were trying to carry out the purposes of 595 Heaven. Such obstacles are permitted by the Lord as a test of faith. When we are hedged about on every side, this is the time above all others to trust in God and in the power of His Spirit. The exercise of a living faith means an increase of spiritual strength and the development of an unfaltering trust. It is thus that the soul becomes a conquering power. Before the demand of faith, the obstacles placed by Satan across the pathway of the Christian will disappear; for the powers of heaven will come to his aid. "Nothing shall be impossible unto you." Matthew 17:20.


Profeter og konger kapitel 48. 289.     Fra side 594 i den engelske udgave.tilbage

Ikke ved magt og ikke ved styrke

Igennem hele Guds folks historie har der tårnet sig store bjerge af tilsyneladende uoverstigelige vanskeligheder op for dem, som forsøgte at gøre Guds vilje. Herren lader disse hindringer komme for at prøve sit folks tro. Når vi er indesluttet på alle sider, bør vi mere end nogensinde stole på Gud og hans Ånds kraft. Når vi øver en levende tro, forøges vor åndelige kraft, og vor tillid til Gud bliver styrket. Det er på denne måde, at sjælen gøres uovervindelig. På troens befaling forsvinder de hindringer, som Satan har anbragt på den kristnes vej, for den troende får hjælp fra Himmelen. "Intet vil være umuligt for jer." Matt. 17,20.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.