The way of the world is to begin with pomp and boasting. God's way is to make the day of small things the beginning of the glorious triumph of truth and righteousness. Sometimes He trains His workers by bringing to them disappointment and apparent failure. It is His purpose that they shall learn to master difficulties.


Profeter og konger kapitel 48. 290.     Fra side 595 i den engelske udgave.tilbage

Ikke ved magt og ikke ved styrke

Det er skik og brug i verden at begynde med pomp og pragt. I modsætning hertil lader Gud sandhedens og retfærdighedens sag begynde i det små og slutte med en herlig sejr. Han uddanner somme tider sine tjenere ved at lade dem komme ud for skuffelser og tilsyneladende nederlag. Hans hensigt hermed er, at de skal lære at gøre sig til herre over vanskelighederne.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.