More than two thousand years have passed since Ezra "prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it" (Ezra 7:10), yet the lapse of time has not lessened the influence of his pious example. Through the centuries the record of his life of consecration has inspired many with the determination "to seek the law of the Lord, and to do it."


Profeter og konger kapitel 51. 303.     Fra side 623 i den engelske udgave.tilbage

En åndelig vækkelse

Der er nu gået over to tusind år, siden Ezra vendte "sit hjerte til at granske i Herrens lov og handle efter den" (Ezra 7,10), men hans gode eksempel har ikke mistet sin kraft i den forløbne tid. I århundredernes løb har beretningen om hans helligelse tilskyndet mange til at "granske i Herrens lov og handle efter den".

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.