To pray as Nehemiah prayed in his hour of need is a resource at the command of the Christian under circumstances when other forms of prayer may be impossible. Toilers in the busy walks of life, crowded and almost overwhelmed with perplexity, can send up a petition to God for divine guidance. Travelers by sea and land, when threatened with some great danger, can thus commit themselves to Heaven's protection. In times of sudden difficulty or peril the heart may send up its cry for help to One who 632 has pledged Himself to come to the aid of His faithful, believing ones whenever they call upon Him. In every circumstance, under every condition, the soul weighed down with grief and care, or fiercely assailed by temptation, may find assurance, support, and succor in the unfailing love and power of a covenant-keeping God.


Profeter og konger kapitel 52. 307.     Fra side 631 i den engelske udgave.tilbage

Nehemias - en handlingens mand

Når en kristen ikke kan bede på nogen anden måde, kan han altid bede som Nehemias, da denne var i nød. Travlt optagne mennesker, som er overbebyrdede med problemer, kan bede om guddommelig hjælp. Når der opstår en eller anden stor fare enten til lands eller til vands, kan mennesker bede om Himmelens beskyttelse på denne måde. Når der pludselig opstår en vanskelighed eller fare, kan hjertet opsende sit nødråb til ham, som har lovet at hjælpe sine trofaste, troende børn, når som helst de henvender sig til ham. Under alle forhold kan den sjæl, som er nedbøjet af sorg og bekymringer eller udsat for hårde fristelser, hente styrke, støtte og hjælp i Guds usvigelige kærlighed og styrke. Gud vil aldrig bryde sin pagt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.