The opposition and discouragement that the builders in Nehemiah's day met from open enemies and pretended friends is typical of the experience that those today will have who work for God. Christians are tried, not only by the anger, contempt, and cruelty of enemies, but by the indolence, inconsistency, lukewarmness, and treachery of avowed friends and helpers. Derision and reproach are 645 hurled at them. And the same enemy that leads to contempt, at a favorable opportunity uses more cruel and violent measures.


Profeter og konger kapitel 53. 313.     Fra side 644 i den engelske udgave.tilbage

Bygningsmændene på muren

De mennesker, som arbejder for Gud i vore dage, vil møde modstand og skuffelser af samme art som håndværkerne på Nehemias' tid. Denne modstand vil dels komme fra åbenlyse fjender, dels fra mennesker, som udgiver sig for at være venner. Kristne mennesker må ikke blot kæmpe med den vrede, foragt og grusomhed, som de udsættes for fra deres fjenders side, men også med den dvaskhed, vankelmodighed, lunkenhed og det forræderi, som de møder hos såkaldte venner og hjælpere. De gøres til skydeskive for hån og foragt, og når den fjende, som får andre til at foragte dem, kan se sit snit dertil, tager han grusommere og mere voldsomme metoder i anvendelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.