Nehemiah and others had ransomed certain of the Jews who had been sold to the heathen, and he now placed this course in contrast with the conduct of those who for the 650 sake of worldly gain were enslaving their brethren. "It is not good that ye do," he said; "ought ye not to walk in the fear of our God because of the reproach of the heathen our enemies?"


Profeter og konger kapitel 54. 315.     Fra side 649 i den engelske udgave.tilbage

Nehemias hjælper de fattige

Nehemias og flere andre havde frikøbt nogle af de jøder, der var blevet solgt til hedningerne. Dette påpegede han over for dem, der havde gjort deres, brødre til slaver for verdslig vindings skyld. Han sagde til dem: "Det er ikke ret af eder at handle således ! Skulle I ikke vandre i frygt for vor Gud af hensyn til hedningerne, vore fjenders spot?"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.