Yet even this evidence of the Lord's controlling hand was not sufficient to restrain discontent, rebellion, and treachery among the Israelites. "The nobles of Judah sent many letters unto Tobiah, and the letters of Tobiah came unto them. For there were many in Judah sworn unto him, because he was the son-in-law of Shechaniah." Here are seen the evil results of intermarriage with idolaters. A family of Judah had become connected with the enemies of God, and the relation had proved a snare. Many others had done the same. These, like the mixed multitude that came up with Israel from Egypt, were a source of constant trouble. They were not wholehearted in His service; and when God's work demanded a sacrifice, they were ready to violate their solemn oath of co-operation and support.


Profeter og konger kapitel 55. 319.     Fra side 657 i den engelske udgave.tilbage

Hedningernes sammensværgelse

Men selv dette tydelige bevis på Herrens støtte var ikke tilstrækkeligt til at dæmpe misfornøjelsen, oprørstendenserne og intrigerne blandt israelitterne. "Men der gik også i de dage en mængde breve frem og tilbage mellem Tobija og de store i Juda; thi mange i Juda stod i edsforbund med ham, da han var svigersøn af Sjekanja." Her er et eksempel på de onde følger af ægteskab med afgudsdyrkere. En af de judæiske familier var blevet knyttet til Guds fjender ved ægteskabets bånd, og denne forbindelse viste sig at være en snare. Der var mange andre, der havde gjort det samme. Disse voldte til stadighed vanskeligheder ligesom den sammenløbne hob, der drog med Israel ud af Ægypten. De tjente ikke Gud af et udelt hjerte, og når der krævedes et offer til Guds værks fremme, var de straks parate til at bryde den højtidelige ed, som de havde svoret på at ville samarbejde og yde deres støtte.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.