"The loftiness of man shall be bowed down," declares Isaiah of the day of God's vengeance, "and the haughtiness of men shall be made low: and the Lord alone shall be exalted in that day. And the idols He shall utterly abolish. . . . In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats; to go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the Lord, and for the glory of His majesty, when He ariseth to shake terribly the earth." Isaiah 2:17-21.


Profeter og konger kapitel 60. 354.     Fra side 727 i den engelske udgave.tilbage

Den kommende herlighed

Esajas siger om den dag, da Herren tager hævn: "Da skal menneskets stolthed bøjes, mændenes hovmod ydmyges, og Herren alene være høj på hin dag. Afguderne skal helt forsvinde ..... På hin dag skal mennesket slænge sine guder af sølv og guld, som han lavede sig for at tilbede dem, hen til muldvarpe og flagermus for at gå ind i klipperevner og fjeldkløfter for Herrens rædsel, hans højheds herlighed, når han står op for at forfærde jorden." Es. 2,17-21.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.