The penalty that overtook the unfaithful messenger was a still further evidence of the truth of the prophecy uttered over the altar. If, after disobeying the word of the Lord, the prophet had been permitted to go on in safety, the king would have used this fact in an attempt to vindicate his own disobedience. In the rent altar, in the palsied arm, and in the terrible fate of the one who dared disobey an express command of Jehovah, Jeroboam should have discerned the swift displeasure of an offended God, and these judgments should have warned him not to persist in wrongdoing. But, far from repenting, Jeroboam "made again of the lowest of the people priests of the high places: whosoever would, he consecrated him, and he became one of the priests of the high places." Thus he not only sinned greatly himself, but "made Israel to sin;" and "this thing became sin unto the house of Jeroboam, even to cut it off, and to destroy it from off the face of the earth." Verses 33, 34; 14:16.


Profeter og konger kapitel 7. 55.     Fra side 107 i den engelske udgave.tilbage

Jeroboam

Den straf, som ramte det upålidelige sendebud, var en yderligere bekræftelse af sandheden i den profeti, som blev udtalt ved alteret. Hvis profeten havde fået lov at rejse uhindret videre, efter at han havde vist ulydighed imod Herrens ord, ville kongen have benyttet dette som et påskud til at forsvare sin egen ulydighed, Det revnede alter, den visne arm og den frygtelige skæbne, som overgik det menneske, der vovede at tilsidesætte en af Guds udtrykkelige befalinger, burde have overbevist Jeroboam om, at Gud var vred, og have advaret ham imod at fremture i sin ondskab. Men i stedet for at angre gjorde Jeroboam "på ny alle slags folk til præster på højene, idet han indsatte enhver, der havde lyst, til præst på højene". Herved syndede han ikke blot groft selv, men han forledte også Israel til synd. "Og det blev Jeroboams hus til synd og førte til, at det blev tilintetgjort og udryddet af jorden." 1Kong. 13,33-34; 14,16.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.