In arranging this transfer, Jeroboam thought to appeal to the imagination of the Israelites by setting before them some visible representation to symbolize the presence of the invisible God. Accordingly he caused to be made two calves of gold, and these were placed within shrines at the appointed centers of worship. In this effort to represent the Deity, Jeroboam violated the plain command of Jehovah: "Thou shalt not make unto thee any graven image. . . . Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them." Exodus 20:4, 5.


Profeter og konger kapitel 7. 52.     Fra side 99 i den engelske udgave.tilbage

Jeroboam

Han nærede mest frygt for, at de konger, som arvede Davids trone, skulle vinde hans undersåtters hjerte engang i fremtiden. Han drog den slutning, at mange i tistammefolket kunne blive tilskyndet til at erklære regeringen i Jerusalem deres troskab, hvis de for ofte fik anledning til at besøge den gamle jødiske kongeby, hvor tempeltjenesten stadig foregik som på Salomos tid. Jeroboam talte med sine rådgivere og besluttede at formindske risikoen for et oprør imod sit styre med et eneste dristigt slag. Planen gik ud på at oprette to centre for gudsdyrkelsen i det nye rige det ene i Betel og det andet i Dan. De ti stammer skulle så komme og tilbede Gud her i stedet for at rejse til Jerusalem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.