"And he gave a sign the same day, saying, This is the sign which the Lord hath spoken; Behold, the altar shall 102 be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out." Immediately the altar "was rent, and the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord." 1 Kings 13:2, 3, 5.


Profeter og konger kapitel 7. 53.     Fra side 102 i den engelske udgave.tilbage

Jeroboam

Den åbenlyse gudsforagt, som kongen viste ved at tilsidesætte de guddommelige forskrifter, forblev ikke ustraffet. Mens han var i færd med at brænde røgelse ved indvielsen af det fremmede alter, som han havde bygget i Betel, trådte en Guds mand fra Judas rige frem for ham. Han var kommet for at irettesætte kongen, fordi denne havde dristet sig til at indføre en ny form for gudsdyrkelse. Profeten råbte "imod alteret: "Alter, alter! Så siger Herren: Der skal fødes Davids hus en søn ved navn Josias, og på dig skal han ofre højenes præster, som tænder offerild på dig, og han skal brænde menneskeknogler på dig! " og samtidig kundgjorde han et tegn, idet han sagde: "Dette er tegnet på, at Herren har talt: Se, alteret skal revne, så asken derpå vælter ud!" Det skete øjeblikkelig. "Alteret revnede, så asken væltede ud fra alteret det tegn, den Guds mand havde kundgjort med Herrens ord." 1Kong. 13,2-3. og 5.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.