Asa's long record of faithful service was marred by some mistakes, made at times when he failed to put his trust fully in God. When, on one occasion, the king of Israel entered the kingdom of Judah and seized Ramah, a fortified city only five miles from Jerusalem, Asa sought deliverance by forming an alliance with Benhadad, king of Syria. This failure to trust God alone in time of need was sternly rebuked by Hanani the prophet, who appeared before Asa with the message:


Profeter og konger kapitel 8. 57.     Fra side 113 i den engelske udgave.tilbage

Afgudsdyrkelse og frafald

Asas lange og trofaste kongegerning blev plettet af nogle fejl, som blev begået i perioder, hvor han ikke stolede ubetinget på Gud. Ved en bestemt lejlighed gjorde Israels konge indfald i Judas rige og indtog Rama, en befæstet by, som kun lå en halv snes kilometer fra Jerusalem. Asa søgte at redde sig ved at slutte forbund med kong Benhadad af Syrien. Kongen blev strengt irettesat, fordi han ikke stolede på Gud alene i denne nødsituation, Profeten Hanani overbragte Asa dette budskab:

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.