Instead of humbling himself before God because of his mistake, "Asa was wroth with the seer, and put him in a prison house; for he was in a rage with him because of this thing. And Asa oppressed some of the people the same time." Verse 10.


Profeter og konger kapitel 8. 58.     Fra side 113 i den engelske udgave.tilbage

Afgudsdyrkelse og frafald

I stedet for at ydmyge sig over for Gud på grund af sin fejl blev Asa "fortørnet på seeren og satte ham i huset med blokken, thi han var blevet vred på ham derfor. Asa for også hårdt frem mod nogle af folket på den tid". 2Krøn. 16,10.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.