Taking to wife Jezebel, "the daughter of Ethbaal king of the Zidonians" and high priest of Baal, Ahab "served Baal, and worshiped him. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria." Verses 31, 32.


Profeter og konger kapitel 8. 58.     Fra side 114 i den engelske udgave.tilbage

Afgudsdyrkelse og frafald

Han ægtede "Jesabel, en datter af zidoniernes konge Etbaal" som var Baals ypperstepræst, og "dyrkede Baal og tilbad ham. Han rejste Baal et alter i baalstemplet, som han lod bygge i Samaria". 1Kong 16,31-32.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.