Failing in her efforts against Elijah, Jezebel determined to avenge herself by slaying all the prophets of Jehovah in Israel. Not one should be left alive. The infuriated woman carried out her purpose in the massacre of many of God's servants. Not all, however, perished. Obadiah, the governor of Ahab's house, yet faithful to God, "took an hundred prophets," and at the risk of his own life, "hid them by fifty in a cave, and fed them with bread and water." 1 Kings 18:4. 127


Profeter og konger kapitel 9. 66.     Fra side 126 i den engelske udgave.tilbage

Elias

Da Jesabel ikke kunne fange Elias, besluttede hun at hævne sig ved at dræbe alle Herrens profeter i Israels rige. Ikke en eneste skulle få lov at blive i live. Den rasende kvinde gennemførte sin beslutning ved at lade mange af Herrens tjenere myrde. Grunden til, at de ikke blev dræbt alle sammen, var, at Akabs paladsøverste, Obadja, forblev tro imod Gud og "skjulte hundrede profeter" med risiko for sit eget liv. Han gemte "halvtredsindstyve i én hule og halvtredsindstyve i en anden, og sørgede for brød og vand til dem". 1Kong. 18,4.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.