Abraham, dwelling in peace in the oak groves at Mamre, learned from one of the fugitives the story of the battle and the calamity that had befallen his nephew. He had cherished no unkind memory of Lot's ingratitude. All his affection for him was awakened, and he determined that he should be rescued. Seeking, first of all, divine counsel, Abraham prepared for war. From his own encampment he summoned three hundred and eighteen trained servants, men trained in the fear of God, in the service of their master, and in the practice of arms. His confederates, Mamre, Eschol, and Aner, joined him with their bands, and together they started in pursuit of the invaders. The Elamites and their allies had encamped at Dan, on the northern border of Canaan. Flushed with victory, and having no fear of an assault from their vanquished foes, they had given themselves up to revealing. The patriarch divided his force so as to approach from different. directions, and came upon the encampment by night. His attack, so vigorous and unexpected, resulted in speedy victory. The king of Elam was slain and his panic-stricken forces were utterly routed. Lot and his family, with all the prisoners and their goods, were recovered, and a rich booty fell into the hands of the victors. To Abraham, under God, the triumph was due. The worshiper of Jehovah had not only rendered a great service to the country, but had proved himself a man of valor. It was seen that righteousness is not cowardice, and that Abraham's religion made him courageous in maintaining the right and defending the oppressed. His heroic act gave him a widespread influence among the surrounding tribes. On his return, the king of Sodom came out with his retinue to honor the conqueror. He bade him take the goods, begging only that the prisoners should be restored. By the usage of war, the spoils belonged to the conquerors; but Abraham had undertaken this expedition with no purpose of gain, and he refused to take advantage of the unfortunate, only stipulating that his confederates should receive the portion to which they entitled.


Patriarker og profeter kapitel 12. 67.     Fra side 135 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Abraham, der boede i fred ved Mamres lund, hørte af en af flygtningene beretningen om slaget og den ulykke, der var overgået hans nevø. Han havde ikke næret uvenlige tanker på grund af Lots utaknemmelighed. Al hans kærlighed til ham blev vakt, og han besluttede at redde ham. Først af alt søgte Abraham vejledning hos Gud og forberedte sig derefter til krig. Fra sin egen lejr mønstrede han 318 mand, som var opøvet i gudsfrygt, i at tjene deres herre og i våbenbrug. Hans forbundsfæller, Mamre, Esjkol og Aner, sluttede sig til ham med deres folk, og sammen begyndte de at forfølge angriberne. Elamitterne og deres forbundsfæller havde slået lejr i Dan ved Kanaans nordlige grænse. Opstemt på grund af sejren og uden at frygte angreb fra deres overvundne fjender holdt de et drikkegilde. Patriarken delte sine styrker for at angribe fra forskellige sider og faldt over lejren om natten. Hans angreb, der var hårdt og uventet, sikrede en hurtig sejr. Kongen af Elam blev dræbt, og hans panikslagne styrker blev slået på vild flugt. Lot og hans familie og alle fangerne blev befriet og deres ejendele tilbageerobret, og et rigt bytte faldt i sejrherrernes hænder. Sejren skyldtes Abraham under Guds ledelse. Den mand, der tilbad Herren, havde ikke alene gjort landet en stor tjeneste, men havde også udvist mod. Det blev herved tilkendegivet, at retfærdighed ikke betyder fejhed, og at Abrahams religion gav ham mod til at hævde retten og forsvare de undertrykte. Hans heltedåd sikrede ham en udbredt indflydelse blandt de omkringboende stammer. Ved tilbagekomsten gik kongen af Sodoma ud med sit hof for at ære sejrherren. Han bad ham tage byttet og ønskede kun, at fangerne skulle tilbagegives. Efter almindelig krigsskik tilhørte byttet sejrherrerne; men Abraham havde ikke foretaget dette felttog for at skaffe sig vinding. Han afslog at benytte sig af andres ulykke og foreslog blot, at hans forbundsfæller skulle have den del, som de havde krav på.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.