Few, if subjected to such a test, would have shown themselves as noble as did Abraham. Few would have resisted the temptation 136 to secure so rich a booty. His example is a rebuke to self-seeking, mercenary spirits. Abraham regarded the claims of justice and humanity. His conduct illustrates the inspired maxim, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." Leviticus 19:18, "I have lifted up my hand," he said, "unto the Lord, the most high God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread even to a shoe latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich." He would give them no occasion to think that he had engaged in warfare for the sake of gain, or to attribute his prosperity to their gifts or favor. God had promised to bless Abraham, and to Him the glory should be ascribed.


Patriarker og profeter kapitel 12. 68.     Fra side 136 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Kun få ville have vist sig så ædelmodige som Abraham, hvis de blev stillet på en sådan prøve. Kun få ville have modstået fristelsen til at sikre sig så rigt et bytte. Hans eksempel er en irettesættelse til egenkærlige, beregnende mennesker. Abraham tog hensyn til retfærdighed og menneskelighed. Hans opførsel belyser den inspirerede leveregel: "Du skal elske din næste som dig selv." 3. Mos. 19, 18. "Til Herren, Gud den Allerhøjeste, himmelens og jordens skaber, løfter jeg min hånd på, at jeg ikke vil tage så meget som en tråd eller en sandalrem eller overhovedet noget som helst af din ejendom; du skal ikke sige, at du har gjort Abram rig!" 1. Mos, 14, 22-23. Han ville ikke give dem anledning til at tro, at han var gået i krig for vindings skyld, eller lade dem tilskrive deres gaver eller gunst sin fremgang. Gud havde lovet at velsigne Abraham, og æren skulle tilskrives ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.