In a vision of the night the divine Voice was again heard. "Fear not, Abram," were the words of the Prince of princes; "I am thy shield, and thy exceeding great reward." But his mind was so oppressed by forebodings that he could not now grasp the promise with unquestioning confidence as heretofore. He prayed for some tangible evidence that it would be fulfilled. And how was the covenant promise to be realized, while the gift of a son was withheld? "What wilt thou give me," he said, "seeing I go childless?" "And, lo, one born in my house is mine heir." He proposed to make his trusty servant Eliezer his son by adoption, and the inheritor of his possessions. But he was assured that a 137 child of his own was to be his heir. Then he was led outside his tent, and told to look up to the unnumbered stars glittering in the heavens; and as he did so, the words were spoken, "So shall thy seed be." "Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. "Romans 4:3.


Patriarker og profeter kapitel 12. 68.     Fra side 137 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

I et syn om natten hørtes atter Guds stemme. "Frygt ikke Abram," sagde kongernes Konge, "jeg er dit skjold; din løn skal blive såre stor!" Men hans sind var så fuldt af bange anelser, at han ikke kunne gribe løftet med den samme uforbeholdne tillid som før. Han bad om et synligt bevis på, at det ville gå i opfyldelse. Og hvordan skulle pagtsløftet blive til noget, når han ikke fik nogen søn? "Hvad kan du give mig, når jeg dog går barnløs bort?" "Og se, min hustræl kommer til at arve mig!" Han foreslog at gøre sin tro tjener Eliezer til sin adoptivsøn og arving til sin ejendom. Men han fik forsikring om, at hans rigtige søn skulle blive hans arving. Så blev han ført udenfor og fik besked på at se op på de utallige stjerner, der funklede på himmelen. Da han gjorde det, hørte han ordene: "Således skal dit afkom blive!" "Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed." Rom. 4, 3.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.