When Abraham had been nearly twenty-five years in Canaan, the Lord appeared unto him, and said, "I am the Almighty God; walk before Me, and be thou perfect." In awe, the patriarch fell upon his face, and the message continued: "Behold, My covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations." In 138 token of the fulfillment of this covenant, his name, heretofore called Abram, was changed to Abraham, which signifies, "father of a great multitude." Sarai's name became Sarah--"princess;" for, said the divine Voice, "she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her."


Patriarker og profeter kapitel 12. 69.     Fra side 138 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Da Abraham havde været i Kanaan i næsten 25 år, viste Herren sig for ham og sagde: "Jeg er Gud den Almægtige; vandre for mit åsyn og vær ustraffelig". Med ærefrygt faldt Abraham på sit ansigt, og budskabet fortsatte: "Fra min side er min pagt med dig, at du skal blive fader til en mængde folk." Som tegn på opfyldelsen af denne pagt blev hans navn, der hidtil havde været Abram, forandret til Abraham, der betyder "fader til en mængde folk". Saraj skulle kaldes Sara - "herskerinde" for den guddommelige røst sagde: "Hun skal blive til folk, og folkeslags konger skal nedstamme fra hende."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.