In the hot summer noontide the patriarch was sitting in his tent door, looking out over the quiet landscape, when he saw in the distance three travelers approaching. Before reaching his tent, the strangers halted, as if consulting as to their course. Without waiting for them to solicit favors, Abraham rose quickly, and as they were apparently turning in another direction, he hastened after them, and with the utmost courtesy urged them to honor him by tarrying for refreshment. With his own hands he brought water that they might wash the dust of travel from their feet. He himself selected their food, and while they were at rest under the cooling shade, an entertainment was made ready, and he stood respectfully beside them while they partook of his hospitality. This act of courtesy God regarded of sufficient importance to record in His word; and a thousand years later it was referred to by an inspired apostle: "Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares." Hebrews 13:2.


Patriarker og profeter kapitel 12. 69.     Fra side 139 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Da patriarken ved middagstid en varm sommerdag sad i sin teltdør og så ud over det rolige landskab, fik han i det fjerne øje på tre rejsende, som nærmede sig. Inden de nåede hans telt, standsede de, som om de drøftede, hvilken vej de skulle gå. Uden at vente på, at de skulle bede ham om noget, rejste Abraham sig hurtigt, og da de tilsyneladende var ved at dreje af i en anden retning, skyndte han sig efter dem og bad dem med den største høflighed beære ham ved at standse og få en forfriskning. Med egen hånd bragte han vand, så de kunne vaske rejsestøvet af deres fødder. Han valgte selv deres mad, og mens de hvilede i den kølige skygge, og maden blev tilberedt, stod han ærbødigt ved siden af dem, mens de nød hans gæstfihed. Denne høflighedshandling anså Gud for så betydningsfuld, at den blev nedskrevet i hans ord, og tusinde år senere blev den omtalt af en inspireret apostel : "Glem ikke gæstfriheden; thi ved den har nogle, uden at vide det, haft engle til gæster." Heb. 13, 2.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.