Abraham had seen in his guests only three tired wayfarers, 139 little thinking that among them was One whom he might worship without sin. But the true character of the heavenly messengers was now revealed. Though they were on their way as ministers of wrath, yet to Abraham, the man of faith, they spoke first of blessings. Though God is strict to mark iniquity and to punish transgression, He takes no delight in vengeance. The work of destruction is a "strange work" to Him who is infinite in love.


Patriarker og profeter kapitel 12. 69.     Fra side 139 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Abraham havde blot betragtet sine gæster som tre trætte vejfarende. Lidet anede han, at der var en blandt dem, som han havde lov til at tilbede, uden at det blev tilregnet ham som en synd. Men nu åbenbaredes de himmelske budbæreres sande karakter. Skønt de var udsendt for at straffe, udtalte de dog først en velsignelse over Abraham, troens mand. Skønt Gud holder strengt regnskab med uretten og straffer overtrædelse, finder han ikke behag i hævnen. Ødelæggelsens værk er "en underlig gerning" for ham, hvis kærlighed er uendelig.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.