Two of the heavenly messengers departed, leaving Abraham alone with Him whom he now knew to be the Son of God. And the man of faith pleaded for the inhabitants of Sodom. Once he had saved them by his sword, now he endeavored to save them by prayer. Lot and his household were still dwellers there; and the unselfish love that prompted Abraham to their rescue from the Elamites, now sought to save them, if it were God's will, from the storm of divine judgment.


Patriarker og profeter kapitel 12. 70.     Fra side 140 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

To af de himmelske sendebud rejste videre og lod Abraham være alene med ham, som han nu vidste var Guds Søn. Og nu bad troens mand for indbyggerne i Sodoma. Han havde en gang frelst dem med sit sværd, og nu forsøgte han at frelse dem ved sin bøn. Lot og hans familie boede stadig i Sodoma, og den uegennyttige kærlighed, der fik Abraham til at frelse dem fra elamitterne, søgte nu at frelse dem fra Guds dom, hvis det var Guds vilje.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.