Of Abraham it is written that "he was called the friend of God," "the father of all them that believe." James 2:23; Romans 4:11. The testimony of God concerning this faithful patriarch is, "Abraham obeyed My voice, and kept My charge, My commandments, My statutes, and My laws." And again, "I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment; that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him." It was a high honor to which Abraham was called, that of being the father of the people who for centuries were the guardians and preservers of the truth of God for the 141 world--of that people through whom all the nations of the earth should be blessed in the advent of the promised Messiah. But He who called the patriarch judged him worthy. It is God that speaks. He who understands the thoughts afar off, and places the right estimate upon men, says, "I know him." There would be on the part of Abraham no betraying of the truth for selfish purposes. He would keep the law and deal justly and righteously. And he would not only fear the Lord himself, but would cultivate religion in his home. He would instruct his family in righteousness. The law of God would be the rule in his household.


Patriarker og profeter kapitel 12. 70.     Fra side 141 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Om Abraham er der skrevet, at "han blev kaldt Guds ven" og "Fader til alle, ..... som tror". Jak. 2, 23; Rom. 4, 11. Guds vidnesbyrd om denne trofaste patriark er: "Abraham adlød mine ord og holdt sig mine forskrifter efterrettelig, mine bud, anordninger og love." Og videre: "Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal pålægge sine børn og sine efterkommere at vogte på Herrens vej ved at øve retfærdighed og ret, for at Herren kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham." Det var en stor ære, Abraham blev kaldet til, nemlig at være fader til det folk, som i århundreder skulle vogte og bevare Guds sandhed for verden - det folk, gennem hvem alle jordens folk skulle velsignes ved den lovede Messias' komme. Men han, som kaldte patriarken, regnede ham for værdig. Det er Gud, der taler. Han, som kender vore tanker i frastand og bedømmer menneskene ret, siger: "Jeg har udvalgt ham." Abraham ville aldrig svigte sandheden af egenkærlige årsager. Han ville holde loven og handle ret og retfærdigt. Og han ville ikke alene selv frygte Herren, men ville holde gudsfrygt i hævd i sit hjem. Han ville oplære sin familie i retfærdighed. Guds lov ville være levereglen i hans hjem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.