Here the noble, unselfish spirit of Abraham was displayed. How many under similar circumstances would, at all hazards, cling to their individual rights and preferences! How many households have thus been rent asunder! How many churches have been divided, making the cause of truth a byword and a reproach among the wicked! "Let there be no strife between me and thee," said Abraham, "for we be brethren;" not only by natural relationship, but as worshipers of the true God. The children of God the world over are one family, and the same spirit of love and conciliation should govern them. "Be kindly 133 affectioned one to another with brotherly love; in honor preferring one another" (Romans 12:10), is the teaching of our Saviour. The cultivation of a uniform courtesy, a willingness to do to others as we would wish them to do to us, would annihilate half the ills of life. The spirit of self-aggrandizement is the spirit of Satan; but the heart in which the love of Christ is cherished, will possess that charity which seeketh not her own. Such will heed the divine injunction, "Look not every man on his own things, but every man also on the things of others." Philippians 2:4.


Patriarker og profeter kapitel 12. 66.     Fra side 133 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Her viste Abrahams ædle, uegennyttige sindelag sig. Hvor mange ville ikke under lignende omstændigheder for enhver pris holde på deres personlige rettigheder og ønsker! Hvor mange hjem er ikke blevet splittet på den måde ! Hvor mange menigheder er ikke blevet delt, så at sandhedens sag er blevet til spot og skændsel blandt de ugudelige! "Der må ikke være strid mellem os to, vi er jo frænder," sagde Abraham. De var ikke alene knyttet til hinanden med kødets bånd, men også som tilbedere af den sande Gud. Guds børn over hele verden er een familie, og den samme kærlige og forsonlige ånd burde lede dem. "Vær hverandre hjerteligt hengivne i broderkærlighed; kom hverandre i forkøbet med at vise ærbødighed," er vor frelsers lære. Rom. 12, 10. Hvis vi viste hinanden høflighed og var villige til at gøre mod andre, som vi ønsker, at de skal gøre mod os, ville det fjerne halvdelen af livets problemer. Selvophøjelsens ånd er Satans ånd; men det hjerte, hvor Kristi kærlighed næres, vil besidde den kærlighed, der ikke søger sit eget. Den slags mennesker vil følge den guddommelige opfordring: "Se ikke hver på sit eget, men også på de andres." Fil. 2, 4.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.