Abraham's affection for his children and his household led him to guard their religious faith, to impart to them a knowledge of the divine statutes, as the most precious legacy he could transmit to them, and through them to the world. All were taught that they were under the rule of the God of heaven. There was to be no oppression on the part of parents and no disobedience on the part of children. God's law had appointed to each his duties, and only in obedience to it could any secure happiness or prosperity.


Patriarker og profeter kapitel 12. 71.     Fra side 142 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Abrahams kærlighed til sine børn og sin husstand ledte ham til at vogte deres religiøse tro og meddele dem kendskab til de guddommelige love som den dyrebareste arv, han kunne give dem og dermed verden. Alle blev undervist om, at de stod under Himmelens Guds herredømme. Der skulle ikke øves nogen undertrykkelse fra forældrenes side og ikke findes ulydighed hos børnene. Guds lov havde pålagt enhver hans pligter, og kun ved lydighed mod den kunne man sikre sig lykke og fremgang.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.