His own example, the silent influence of his daily life, was a constant lesson. The unswerving integrity, the benevolence and unselfish courtesy, which had won the admiration of kings, were displayed in the home. There was a fragrance about the life, a nobility and loveliness of character, which revealed to all that he was connected with Heaven. He did not neglect the soul of the humblest servant. In his household there was not one law for the master and another for the servant; a royal way for the rich and another for the poor. All were treated with justice and compassion, as inheritors with him of the grace of life.


Patriarker og profeter kapitel 12. 71.     Fra side 142 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Hans eget eksempel, den stille indflydelse af hans daglige liv, var en stadig undervisning for dem. Den usvigelige retskaffenhed, den velvilje og uegennyttige høflighed, som havde vundet kongers beundring, sås også i hjemmet. Han var omgivet af en særlig atmosfære, en karakterens adel og ynde, som åbenbarede for alle, at han stod i forbindelse med Himmelen. Han forsømte ikke den ringeste tjeners sjæl. I hans husstand gjaldt der ikke een lov for herren og en anden for tjeneren; een kongevej for den rige og en anden for den fattige. Alle behandledes med retfærdighed og barmhjertighed som medarvinger til livets nådegave.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.