How few there are in our day who follow this example! On the part of too many parents there is a blind and selfish sentimentalism, miscalled love, which is manifested in leaving children, with their unformed judgment and undisciplined passions, to the control of their own will. This is the veriest cruelty to the youth and a great wrong to the world. Parental indulgence causes disorder in families and in society. It confirms in the young the desire to follow inclination, instead of submitting to the divine requirements. Thus they grow up with a heart averse to doing God's will, and they transmit their irreligious, insubordinate spirit to their children and children's children. Like Abraham, parents should command their households after them. Let obedience to 143 parental authority be taught and enforced as the first step in obedience to the authority of God.


Patriarker og profeter kapitel 12. 71.     Fra side 143 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Hvor er der få i vore dage, der følger dette eksempel. Hos alt for mange forældre er der en blind og egenkærlig sentimentalitet, der fejlagtigt kaldes kærlighed. Den viser sig ved, at børnene med deres ufuldkomne dømmekraft og utøjlede lidenskab, får lov til at følge deres egen vilje. Dette er den største grusomhed, der kan vises de unge, og en stor uret over for verdenen. Forældres overbærenhed forårsager uorden i familien og i samfundet. Den styrker de unges ønsker om at følge deres tilbøjeligheder i stedet for at underkaste sig Guds krav. Når de vokser op, er deres hjerter uvillige til at gøre Guds vilje, og de overfører deres irreligiøse, opsætsige ånd til deres børn og børnebørn. Forældre bør som Abraham byde deres husstand efter sig. Lydighed mod forældrene bør indprentes og håndhæves som en forudsætning for lydighed mod Guds myndighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.