The light esteem in which the law of God is held, even by religious leaders, has been productive of great evil. The teaching which has become so widespread, that the divine statutes are no longer binding upon men, is the same as idolatry in its effect upon the morals of the people. Those who seek to lessen the claims of God's holy law are striking directly at the foundation of the government of families and nations. Religious parents, failing to walk in His statutes, do not command their household to keep the way of the Lord. The law of God is not made the rule of life. The children, as they make homes of their own, feel under no obligation to teach their children what they themselves have never been taught. And this is why there are so many godless families; this is why depravity is so deep and widespread.


Patriarker og profeter kapitel 12. 71.     Fra side 143 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Den mangel på agtelse, der udvises over for Guds lov, selv af religiøse ledere, har afstedkommet meget ondt. Den vidt udbredte lære, at de guddommelige love ikke længere er bindende for menneskene, har samme virkning på folks moral som afgudsdyrkelse. De, der prøver at formindske Guds hellige lovs krav, angriber selve grundvolden for familiens og folkets ledelse. Religiøse forældre, der ikke retter sig efter Herrens love, byder ikke deres husstand at vandre på hans veje. Guds lov gøres ikke til en leveregel. Når børnene selv stifter hjem, føler de ingen forpligtelse til at lære deres børn noget, de aldrig selv har lært. Det er derfor, der findes så mange gudløse familier, og derfor, at fordærvelsen er så dybt rodfæstet og så omfattende.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.