Not until parents themselves walk in the law of the Lord with perfect hearts will they be prepared to command their children after them. A reformation in this respect is needed--a reformation which shall be deep and broad. Parents need to reform; ministers need to reform; they need God in their households. If they would see a different state of things, they must bring His word into their families and must make it their counselor. They must teach their children that it is the voice of God addressed to them, and is to be implicitly obeyed. They should patiently instruct their children, kindly and untiringly teach them how to live in order to please God. The children of such a household are prepared to meet the sophistries of infidelity. They have accepted the Bible as the basis of their faith, and they have a foundation that cannot be swept away by the incoming tide of skepticism.


Patriarker og profeter kapitel 12. 72.     Fra side 143 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Det er først, når forældrene selv vandrer efter Herrens lov af hele deres hjerte, at de kan byde deres børn efter sig. Der behøves en reformation i denne henseende, en dybtgående og omfattende reformation. Forældrene trænger til at reformeres, prædikanter trænger til det; de behøver Gud i deres hjem. Hvis de ønsker at se en forandring i tingenes tilstand, må de bringe deres familie i kontakt med Guds ord og lade det være deres rådgiver. De må lære deres børn, at det er Guds stemme, der taler til dem, og at den skal adlydes ubetinget. De bør tålmodigt undervise deres børn og utrætteligt lære dem, hvordan de skal leve for at behage Gud. Børnene i et sådant hjem vil være forberedt på at møde vantroens spidsfindigheder. De har gjort Bibelen til grundlaget for deres tro, og derved har de fået lagt en grundvold, der ikke kan omstyrtes af skepticismens flodbølge.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.