From every Christian home a holy light should shine forth. Love should be revealed in action. It should flow out in all home intercourse, showing itself in thoughtful kindness, in gentle, unselfish courtesy. There are homes where this principle is carried out--homes where God is worshiped and truest love reigns. From these homes morning and evening prayer ascends to God as sweet incense, and His mercies and blessings descend upon the suppliants like the morning dew.


Patriarker og profeter kapitel 12. 72.     Fra side 144 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Fra ethvert kristent hjem burde der skinne et helligt lys. Kærligheden bør give sig udslag i handling. Den bør gennemtrænge hele vor færden i hjemmet og vise sig ved betænksom venlighed og mild, uselvisk høflighed. Der findes hjem, hvor dette princip gennemføres - hjem, hvor Gud tilbedes og den sande kærlighed hersker. Fra disse hjem stiger morgen- og aftenbøn op til Gud som en liflig røgelse, og hans barmhjertighed og velsignelse falder på de bedende som morgendug.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.